پیچ کردن سنگ نما

پیچ کردن سنگ نما با روش راپل و طناب مخصوص و بیمه کامل جهت پیشگیری و مقاوم سازی سنگ نمای و دیوار

سنگ دیوار و نمای ساختمان شما اگر دچار علایم ریزش است با پیچ کردن سنگ نما با پیچ های مخصوص آن را پیشگیری میکنیم

رولپلاک و پیچ نما یکی از روش های نوین در مهار سنگ نمای بیرونی ساختمان است که با استاد کار راپل آن م

09125291136 تماس