برچسب اپوکسی سنگ

مواد کفسابی سنگ

مواد کفسابی سنگ براق کننده سنگ در زمان انجام کفسابی کفساب کار به جهت شفافیت و براقی هر چه بیشتر سنگ از مواد کف سابی اعم از ساینده مواد مایع که مکمل هم هستند استفاده میکند مایع مواد و مواد…

09125291136 تماس