برچسب: سابزن سنگ

  • سابزنی یا ساب زن کیست

    سابزنی یا ساب زن کیست: انجام ساب زنی و ساب زنی سنگ کف ساختمان ساب زدن انواع سنگهای ساختمانی ساب زنی به معنای صیقل دادن سنگ با ساب می باشد در هنگام ساب زنی سنگ میتوان از روان کننده برای جلا و براقی سنگ استفاده کرد که این عمل سابزن با دستگاه کفسابی انجام می…

Call Now Button جهت تماس کلیک نمایید، لطفی