برچسب: ساب زدن بتن

  • کفسابی بتن یا ساب بتن

    کفسابی بتن یا ساب بتن: معمولا بعد از بتن ریزی جای ماله برقی و برآمدگی‌هایی ایجاد می شود برای برطرف آنها بتن کفسابی میشود و با ساب میتوان بتن را براق کرد البته براق کردن بتن خیلی رایج نیست کف سابی بتن چگونه انجام می‌شود با استفاده از لقمه ساب های الماسه با دستگاه کفسابی…

Call Now Button جهت تماس کلیک نمایید، لطفی