برچسب: لکه بری سنگ

  • تمیز کردن سنگ

    تمیز کردن سنگ: تمیز کردن کثیفی یا لکه سنگ با روش معمولی و خانگی با چند ترفند ساده اگر سنگ شما به دلیل ریزش عملیات بنایی مانند سیمان رنگ گچ و غیره کثیف باشد با چند روش ساده میتوان آن را پاک کرد سنگ طبیعی برای دکوراسیون فضای خانه و سنگ کانتر و کابینت آشپزخانه…

Call Now Button جهت تماس کلیک نمایید، لطفی