برچسب: پارکت

  • کف سابی و اجرای کفسابی

    کف سابی و اجرای کفسابی :کف سابی باعث براقی فوق العاده کفپوش میشود. کفسابی یعنی سابیدن سنگ یا موزاییک با دستگاه کفسابی جهت رفع عیوب و احیای کامل کفپوش مصنوعی و سنگی اجرای پروسه کف سابی برای زیباسازی و بهبود کیفیت هرچه بیشتر سنگ و همچنین برای برطرف کردن کثیفی پارکت و کف پوش معمولا…

Call Now Button جهت تماس کلیک نمایید، لطفی