برچسب کف سابی

کف سابی و اجرای کفسابی

کف سابی و اجرای کفسابی :کف سابی باعث براقی فوق العاده کفپوش میشود. کفسابی یعنی سابیدن سنگ یا موزاییک با دستگاه کفسابی جهت رفع عیوب و احیای کامل کفپوش مصنوعی و سنگی اجرای پروسه کف سابی برای زیباسازی و بهبود…

09125291136 تماس